صفحه اصلی / گلدان آموزشی

گلدان آموزشی

گلدان های آموزشی
گلدان های آموزشی

هدف : امکان تولید در فضای بسته منازل و سایر اماکن سرپوشیده

حداقل سرمایه : 30 میلیون تومان

سود پیش بینی : 50 % در سه ماه