صفحه اصلی / کارگاه سیب

کارگاه سیب

هدف: تولید کلیه محصولات مستقیم و غیر مستقیم از درختان سیب شامل: محصولات خوراکی, آرایشی, بهداشتی, شیمیایی, کشاورزی, صنعتی و … .

حداقل سرمایه: 1 میلیارد تومان

سود پیش بینی: 80 درصد هزینه جاری در سال