صفحه اصلی / دانش بومی

دانش بومی

دانش بومی :Traditinoal knowledge   

دانش بومی مجموعه ای از فرهنگ، عقاید، آداب و رسوم، ارزش ها و تجارب مردم هر منطقه می باشد که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل گشته است. مجموعه این دانش ها در اقوام و مناطق مختلف ثروتی بی کران است که از طریق آزمون و خطا به دانشی علمی و عملی بی بدیل تبدیل گشته است. ایران از غنی ترین کشورهای جهان در بحث دانش بومی می باشد ولکن بهره وری از این دانش در کشور ایران به شکل اصولی و برنامه ریزی شده بر اساس پتانسیل ها و ظرفیت های موجود به درستی صورت نگرفته است. شرکت کار آفرینان دنیای البرز در راستای فعالیت های خود در حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به بررسی، مطالعه و بهره وری از این پتانسیل موجود به صورت زیرگروه هایی از دانش بومی نموده که نتایج این بررسی ها را به صورت مقالات، کتب و محصولات مورد نظر ارایه می دهد تا با استفاده از این علم امکان ایجاد و توسعه مشاغل محلی و خرد و محصولات ارگانیک و افزایش میزان رونق اقتصادی در کشور عزیزمان اتفاق بیافتد و با ثبت گوشه ای از این علم بی کران اقدام به حفظ و معرفی آن نماید.