صفحه اصلی / تولید پوسترهای آموزشی

تولید پوسترهای آموزشی

پوستر های علمی

امروزه با افزایش مشغله فردی و کاهش درصد سرانه مطالعات مبحث کتاب خوانی در کشور بشدت کاهش یافته و همچنان رو به نزول است. از سوی دیگر همواره در روشهای مطالعاتی از تلفیق تصاویر به انضمام مطالب کوتاه و گویا بهره گیری شده که موجب افزایش میزان یادگیری و ثبت مطلب در حافظه  بلند مدت بوده است.

از این رو گروه برنامه ریزی و توسعه شرکت البرز با توجه به نکات مطروحه اقدام به تهیه تدوین و تولید پوستر های علمی با کمک متخصصین مربوطه به حوزه های مختلف همراه با گروههای  گرافیکی نموده تا با استفاده از ضمیر ناخود آگاه به ثبت بلند مدت مطالب دست زند.

این پوستر ها با موضوعات هنری، فرهنگی، کشاورزی، مهندسی، پزشکی، مذهبی ،حقوقی، روانشناسی، ورزشی و … به دو زبان فارسی و انگلیسی در راستای برنامه توسعه علمی کشور و افق 1400 توسط گروهای تحقیقاتی و مطالعاتی تهیه و در اختیار افراد قرار گرفته اند.

طبق پژوهش ها ۶۵% درصد افراد برای سازماندهی اطلاعات از سبک یادگیری دیداری بهره می برند. بطوری که می توان از تصاویر و نمودارها در آموزش و بخاطر آوردن مطالب استفاده کرد.

یکی از ایده های بنیاد کارآفرینی دنیای البرز، طراحی و نشر پوسترهای آموزشی در موضوعات متنوع و ارزشمند میباشد که موارد استفاده آن از اشخاص تا ارگانها و موسسات آموزشی پژوهشی و ترویجی گسترش دارد.

این موضوع علاوه بر ترویج دانش و اعتلای علمی کشور موجب برقراری فعالیت های اقتصادی  به عنوان یک شغل در بین صاحبان علم و تجربه می گردد.

اشخاص علاقمند جهت همکاری در فروش پوستر و یا کسب درآمد در این بخش می توانند با داشتن ایده های نو و موضوعات کاربردی در قالب کارشناس یا گرافیست بصورت کار در منزل جهت طراحی و چاپ پوستر های آموزشی همکاری داشته باشند. نمونه پوستر های طراحی شده در سایت شرکت موجود می باشد. علاقمندان میتوانند جهت ارتباط با پست الکترونیکی زیر در تماس باشند.

پست الکترونیکی : alborzgk@gmail.com

مشاهده نمونه پوسترهای تولید شده توسط گروه پوسترهای آموزشی