صفحه اصلی / تور زندگی محلی

تور زندگی محلی

هدف: آشنا شدن با زندگی قومی و قدیمی ایران باستان که امروزه همچنان در اقسا نقاط کشور وجود دارد. تورهای فوق با هدف آشنایی ایرانگردان و جهان گردان با پتانسیل های اجتماعی – رفتاری و ارزشی جامعه ایران صورت میگیرد که می تواند از حداقل چند روز تا چند هفته ادامه یابد.

حداقل سرمایه: 500 میلیون

سود پیش بینی: 100% سالیانه