صفحه اصلی / بانک ایده

بانک ایده

بانک ایده محل معرفی ایده هایی است که با توجه به کلیات ارائه شده ی آن امکان موفقیت بیش از 75 درصد را دارا می باشد. در این خصوص نام ایده, پیش بینی بودجه, وسعت عمل, زمان بهره وری و سود آن پیش بینی شده است. کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در این پروژه ها را دارند می توانند با ملاقات حضوری از جزئیات بیشتر آن مطلع گردند. سود حاصل از این پروژه ها به نسبت سرمایه بین عناوین زیر تقسیم می شود:

1 – ایده

2- مهندسی تولید

3- مواد تولید

4- بازار