صفحه اصلی / اخبار / مورفولوژی پالونیا فورتونی

مورفولوژی پالونیا فورتونی

مورفولوژی پالونیا فورتونی:

مورفولوژی پالونیا فورتونی
مورفولوژی پالونیا فورتونی

پالونیا فورتونی بصورت میانگین در محیط متناسب با اقلیم سازگار خود، در طی مدت ۵ سال به ارتفاعی بین ۱۵ الی ۲۰ متر ، ریشه هایی به عمق ۱/۵ الی ۲ متر و گستردگی ریشه ای به شعاع ۱ الی ۱/۵ متر (نسبت به طوقه خود) خواهد رسید.
از منظر تخصصی ریشه های پالونیا به لحاظ عمق و گستردگی سطحی و محدود می باشند.
ریشه های پالونیا قادر به جلوگیری و یا کاهش میزان فرسایش خاک می شوند و از سوی دیگر برگ های پهن این گیاه با کاهش میزان شدت برخورد قطرات باران به بستر خاک مانع از آب شویی خاک می شوند.
پالونیا درختی آللوپاتی نیست ( سم زا مانند گیاه گردو) و بعلت داشتن دمبرگ های بلند در زیر تاج خود محیطی سایه آفتاب ایجاد می نماید لذا ممانعتی جهت رشد سایر گیاهان در زیر تاج این گونه وجود ندارد و از جمله روش های زراعت چوب این گونه کشت تلفیقی یا کشت همراه با گونه های زراعی مانند صیفی جات ، گندم ، یونجه و … می باشد.

مورفولوژی پالونیا فورتونی
مورفولوژی پالونیا فورتونی

این مطالب را نیز ببینید!

پالونیا

فروش نهال پالونیا – انواع گونه های گرمسیری و سردسیری و هیبریدی

فروش نهال پالونیا شرکت کارآفرینان دنیای البرز با آغاز سال جدید امکان فروش انواع گونه …