صفحه اصلی / واحدهای تحقیق و توسعه

واحدهای تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

گروه تحقیق و توسعه شرکت البرز در راستای فعالیت کار آفرینی شرکت اقدام به مطالعات و بررسی علمی و عملی درخصوص تولید نهالهای بومی غیر مثمر، ایجاد کارگاه های تولیدات نهاده های وابسته به تولیدات نهال، بهره گیری از دانش بومی و تهیه و تولید پوستر های علمی با حضور کارشناسان مرتبط با رشته های جنگلداری، مهندسی فضای سبز طراحی شهری، معماری و عمران، صنایع غذایی،برق ،مکانیک، گیاه پزشکی و … نموده و مجموعه دستاوردهای خود را به صورت مقالات، کتب و بولتن تجمیع و با کمک بخش اجرایی شرکت به عرصه حضور  گذرانده است. امید است نظر به اهداف والای شرکت در جهت  بهره وری از پتانسیل های آب، خاک و گیاه، چالش های موجود را تبدیل به فرصت نموده تا نتایج علمی فعالیت های این گروه  را در اختیار هموطنان عزیز در جهت توسعه، پیشرفت و رونق  اقتصادی قرار دهد.