صفحه اصلی / مهندسی فضای سبز

مهندسی فضای سبز

شرکت کارآفرینان دنیای البرز با حضور کادر مجرب مهندسین در گروه های کشاورزی,معماری, عمران,هنر و روانشناسی اقدام به فعالیت های طراحی , نظارتی , اجرایی و مشاوره ای در زمینه فضای سبز شهری , خصوصی بام سبز ( Roof garden ) , دیواره سبز درونی ( Green wall indoor ) , دیواره سبز بیرونی  ( Green wall outdoor ) , پالوداریوم ( Paludarium ) , ویواریوم ( Vivarium ) , تراریوم ( Terrarium  ) , اکواریوم ( Aquarium ) , باغ شنی ( Sand garden ) , باغ صخره ای ( Rock garden ) و ارائه خدمات مرتبط در این راستا نموده است.

مهندسی فضای سبز