صفحه اصلی / ماکت ایران

ماکت ایران

ماکت ایران

هدف : نمایش ایران با کلیه پتانسیل های تاریخی , طبیعی , اجتماعی و مذهبی در وسعت 100 هکتار

حداقل سرمایه : 100 میلیارد تومان

سود پیش بینی :