صفحه اصلی / خاک بستر

خاک بستر

خاک بستر

خاک بستر

دانش بومی مجموعه ای از فرهنگ، عقاید، آداب و رسوم، ارزش ها و تجارب مردم هر منطقه می باشد که سینه به سینه منتقل گشته و یا از طریق نوشته ها و تصاویر به ثبت رسیده است، مجموعه این دانش ثروت بی کرانی است که از طریق آزمون و خطا به دانشی بی بدیل تبدیل گشته است ایران از غنی ترین کشورهای جهان در رابطه با دانش بومی می باشد. ولکن بهره وری از این دانش در کشور ایران به شکل اصولی و برنامه ریزی براساس پتانسیل ها به درستی صورت نگرفته است.

شرکت کارآفرینان دنیای البرز در راستای فعالیت های کارآفرینی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در گروه دانش بومی و زیر گروه فرآورده های خرما، با بهره گیری از دانش بومی اقدام به تولید محصولی تحت عنوان پالم پیت یا خاک خرما نموده است.

نخلستان های ایران بعنوان وسیعترین باغات این سرزمین با تولید انبوهی از محصولات غذایی و بهداشتی اساساً نقش مهمی را در صنعت کشاورزی ایفا می کند. ایران اولین سرزمین تولید کننده خرما در جهان می باشد و به طبع آن حجم ضایعات کشاورزی وسیعی از نخلستان ها تولید می شود که می تواند با تبدیل به فرآورده های ثانویه به ارزش افزوده فراوانی تبدیل گردند.

از آن جمله محصولات فوق، خاک برگ حاصل از تبدیل برگ های هرس شده از درختان خرما می باشد که بطور متوسط معادل 50 کیلوگرم برگ در هر سال برای هر درخت میانسال تا بالغ می باشد که متاسفانه بعد از هرس جمع آوری و سوزانده و از بین می رود.

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارآفرینان دنیای البرز با تولید خاک بستر خرما و با بهره گیری از برگ های خرما هرس شده به عنوان ماده اصلی در تولید این نوع خاک درصدد می باشد تا ضمن تبدیل ضایعات هرس شده خرما و افزایش ارزش آن نسبت به رونق اقتصادی بخش از فعالیت های کشاورزی اقدام نماید. و ضمن تامین نیاز داخلی کشور در صنعت تولید نهال در جلوگیری از واردات گران قیمت این محصول زمینه صادرات این محصول را در بازارهای بین المللی فراهم تا با تولید کیفی تر و ارزان تر این محصول به رقیب جدی در عرصه های جهانی تبدیل شود.

بی شک تحقیقات دانش بنیان این مجموعه درصدد است تا با تولید فرمول های جدیدی از خاک بستر خرما نسبت به ارائه فرآورده های جدید نیز اقدام نماید.